De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Clevers Asbestsanering is een leerbedrijf wat zich richt op de bedrijfstak “asbestsanering”. Omdat er veel vraag is naar goede asbestsaneerders en leidinggevende in de asbest doen wij ons uiterste best om mensen op te leiden, en ervoor te zorgen dat zij verzekerd kunnen zijn van een mooie en leuke baan met veel variatie. Elke klus is anders.

Leerbedrijf

Erkend leerbedrijf Clevers Asbestsanering

Als leerbedrijf asbestverwijdering richten wij ons dus vooral op het vakgebied “asbest’. Als leerling begin je altijd als sloper met een door ons afgegeven certificaat “asbestherkenning“. In deze fase leer je asbest herkennen maar ook de gezondheidsrisico’s en heel veel andere zaken komen aan bod. Je gaat met het certificaat asbestherkenning op zak werken onder toezicht van een DTA (deskundig toezichthouder asbestsloop). De werkzaamheden die je gaat verrichten vallen onder het verwijderingsregime “risicoklasse 1“. Pas als er voldoende kennis en ervaring is opgedaan onder dit regime zal de doorstroming naar DAV-1 plaatsvinden.

DAV (deskundig asbestverwijderaar) bestaat tegenwoordig uit twee delen: DAV-1 en DAV-2. Na het behalen van DAV-1, moet de kandidaat eerst praktijkervaring opdoen, deze praktijkervaring is weer onder toezicht van een DTA en zal onder het verwijderingsregime risicoklasse 2 en 2A gaan vallen. Hier begint het echte werk. Heb je als DAV-1 het traject van zes maanden goed doorlopen dan kan de opleiding DAV-2 en examen volgen. Opdoen van praktijkervaring vindt dus altijd plaats onder begeleiding van een DTA en een coach. Minimaal 120 werkuren in pak en het afronden van voorgeschreven praktijkopdrachten moeten aantoonbaar doorlopen zijn. Na het behalen van DAV-2 is het traject doorlopen en ben je officieel deskundig asbestverwijderaar.

Deskundig Toezichthouder Asbestsloop

Roger Cox aan het werk

Wellicht liggen je ambities meer bij het leidinggevende beroep. Ook dat kan in asbestland. Je kan na het behalen van je DAV papieren doorscholen naar DTA “Deskundig Toezichthouder Asbestsloop“. Het is van belang om eerst een bepaalde tijd als deskundig asbestverwijderaar te werken. Dit mede omdat je als DTA de DAV’ers moet sturen, instrueren, en waarnodig helpen. Het is dus echt van belang om te goed weten wat de taken van een DAV’er zijn. Weet je niet hoe je volgens de vigerende wetten asbest moet verwijderen dan zal je dus nooit een asbestverwijderaar kunnen sturen en dus ook nooit een goede DTA’er zijn. De taken van een DTA’er; Van werkplannen volgens het arbeidsomstandighedenregeling bijlage XIII invullen, zorgen dat al het benodigde materiaal voor de desbetreffende klus wordt meegenomen, het opbouwen van het werkgebied, tot het laten verwijderen van de gezondheidsgevaarlijke stof asbest, en het opleveren van het asbestveilig verklaarde werkgebied aan het laboratorium. Asbest saneren is een vak apart, de gezondheid van andere mensen ligt in jouw handen. Het is dus een hele grote verantwoording. Lijkt het je wat? Neem dan contact op met Dhr. Jaimie Clevers voor de mogelijkheden die we jou kunnen bieden. Tot snel in asbestland!

Als erkend leerbedrijf voldoen we aan de volgende voorwaarden:
1. Wij bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
2. Wij stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
3. Wij zijn bereid om samen te werken met de school en wij verstrekken daartoe de benodigde informatie.
4. Wij gaan akkoord met vermelding van onze bedrijfsgegevens op websites waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.

Bijlagen

Download Adobe Reader voor PC
Download Adobe Reader voor Android

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *