Innovatie voor Asbestverwijdering

Innovatie voor Asbestverwijdering

Bij Ascert is op dit moment een validatieprocedure in ontwikkeling, waarmee innovatieve technieken van asbestsanering kunnen worden beoordeeld. Ascert betrekt hierbij ook partijen als TNO en Inspectie-SZW. Doel is dat nieuwe technieken met de vooraf bepaalde objectieve onderbouwing kunnen worden getoetst, waarna uiteindelijk het Centraal College van Deskundigen van Ascert deze methode kan valideren en daarmee toelaten tot SMART.

Bij Ascert is op dit moment een validatieprocedure in ontwikkeling, waarmee innovatieve technieken van asbestsanering kunnen worden beoordeeld. Ascert betrekt hierbij ook partijen als TNO en Inspectie-SZW. Doel is dat nieuwe technieken met de vooraf bepaalde objectieve onderbouwing kunnen worden getoetst, waarna uiteindelijk het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van Ascert deze methode kan valideren en daarmee toelaten tot SMART.

Er wordt naar gestreefd eind mei 2013 het concept van de de validatieprocedure te bespreken in het CCvD van Ascert.

In het specifieke geval van Foam Shield heeft Inspectie-SZW toestemming gegeven om op het betreffende project de nieuwe methode te gaan uitproberen. Inspectie SZW verklaart hierover:

Met het oog op de nieuwe grenswaarden neemt de behoefte om emissiebeperkende maatregelen te treffen in de vorm van bronmaatregelen toe

“Innovatie op het gebied van asbestsanering bekijken we zorgvuldig. Regels hoeven innovatie niet tegen te houden. Wel kijken we als Inspectie of deze nieuwe manier van sanering voldoet aan procedures en voorwaarden. Als het daaraan voldoet, zoals in dit specifieke geval, dan kan het toegepast worden. Wel is het zo dat deze toepassing niet zomaar ook op andere locaties kan worden toegepast. Tijdens de sanering zal de Inspectie, samen met de gemeente, inspecteren of de sanering correct wordt uitgevoerd. Of deze nieuwe manier van sanering op termijn gecertificeerd kan worden, is op dit moment nog niet te zeggen”.

Het is dus verstandig de bevindingen van Inspectie-SZW de komende tijd tijdens de uitvoering van dit project af te wachten. Ondertussen wordt gewerkt aan het validatieprotocol binnen Ascert.

Zodra er definitieve duidelijkheid is, zal er nader worden bericht. Tot deze tijd kan deze methode niet zomaar worden toegepast, tenzij dezelfde formele terugschalingsprocedure op een project met Inspectie-SZW wordt doorlopen, zoals in het onderhavige voorbeeld  is gedaan

Bron: Ascert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *